×

Warsztaty Święto wiosny

„Usłyszałem i zapisałem to, co usłyszałem. Jestem tylko naczyniem, przez które Święto przepłynęło.”
Igor Strawiński

Co to jest ofiara?
Przedmiot lub żywa istota składane w darze Bogu, bóstwom, nadprzyrodzonym mocom.
Co znaczy ofiarować?
Wyrzec się czegoś cennego i poświęcić to jakiejś ważnej idei.

Można powiedzieć jeszcze prościej: ofiara to każde działanie, które jest bezinteresowne.

Uczynić coś dla drugiego człowieka; dostrzec, czego on potrzebuje; zrozumieć, jak można mu pomóc.
A zatem, co zrobić, żeby móc pomóc sobie nawzajem?
Wprawić w ruch, dać impuls, zauroczyć, napełnić życiem, zirytować, okazać współczucie, troskę, ciepło, rozbawić, służyć przykładem, nie być obojętnym, gdy ktoś jest w działaniu lub tkwi w bezczynności.
Czy on spełnia się w tym, co robi? Jak mogę go wesprzeć? Czy dostrzegam jakieś ukryte szczegóły?
Co to znaczy być cząstką grupy-zespołu-społeczności?
Jak żyć w harmonii, a nie w konflikcie?
Każda interakcja jest ważna: uśmiech, dobrze dobrane słowo, błahy gest lub przysłuchiwanie się w ciszy.

DLACZEGO CHCEMY POPROWADZIĆ TEN WARSZTAT?

Bo rozbrzmiewają w nas pytania:
W jaki sposób ruch może przynieść nam radość?
Jaki związek istnieje między naszym zewnętrznym i wewnętrznym stanem?
Jak być z kimś i ani siebie, ani jego nie oceniać?
Co jest dla nas najbardziej organiczne, esencjonalne, pierwotne?
Czy umiemy w pełni zaakceptować siebie, nie wstydzić się naszego ciała?
I zarazem: czy możemy przekroczyć własne granice i zrobić coś, co zdaje się nas przerastać?

Chcemy poprowadzić ten warsztat, bo kochamy ruch.
Chcemy być praktykami ruchu.

Za podstawę i punkt wyjścia do twórczej konfrontacji z tymi postulatami posłużą nam scenariusz i muzyka „Święta wiosny” Igora Strawińskiego.
Używając ruchu w przestrzeni, indywidualnej i zespołowej choreografii, improwizacji oraz punktów kontaktu z partnerem, stworzymy luźną strukturę „dialogów”.
Równocześnie podejmiemy pracę nad serią ćwiczeń przygotowawczych, mających za zadanie pomóc nam w otwarciu się i nadaniu plastyczności naszym ciałom, umysłom i sercom.

Warsztaty poprowadzą: Danny Kearns i Agne Muralyte
sobota i niedziela 25 i 26 marca w godzinach 10:00 – 13:00
koszt warsztatów: 100 zł / dla studentów 60 zł
zapisy: steatralne@gmail.com, kearnsdaniel89@gmail.com

___________________________________

The Rite of Spring

„I heard and I wrote what I heard. I am the vessel through which „Le Sacre” passed. What does sacrifice mean?

Noun
-‚The slaughtering of an animal or human or surrender of possessions as an offering to a deity
Verb
– give up something valued for the sake of other considerations’

Synonymous with surrender, can we simplify further and say, any action taken without purely self interest?
To do something for another person, see what they need, how it’s possible to help them.
What are the many ways we can help each other? Push, provoke, charm, enliven, enrage, sympathise, care for, show warmth, make laugh, show an example, not be indifferent to the others action/inaction
Are they fulfilling their potential? how can I support them? what details can I notice?
What is it to be part of a team/group/community ? How to exist in harmony and not conflict?

Every interaction can matter, a smile, a well placed word, silly behaviour, or silent listening

Why do we want to do this workshop?
We have the question
How can movement give us joy?
What’s the relation between our inner and outer state?
Relation to a partner- how can we be present with another without judgment, of them, of ourselves?
Is there existing for us something more essential, primal, organic?
Can we fully accept ourselves, our bodies without shame?
And on the other hand, can we transcend our known limits and capacities?
We do this workshop for our love of movement, we want to be specialists in movement

In this workshop we will use the scenario and music of Stravinsky’s ‚The Rite of Spring’ as a foundation, a creative departure point to explore the above themes. We will create a loose structure of ‚dialogues’ using movement in space, individual and group dance, improvisation, connections with partners. We will look at how to best prepare ourselves for such a task with stretches and exercises to help open and plasticise our bodies, minds and hearts.