×

Jerozolima

HJG4

Drzeworyt prawdopodobnie wg rysunku (twór wyobraźni) Michaela Wolgemuta lub Wilhelma Pleyendorffa

wykonanego we fragmentach na podstawie rysunku z natury Erharda Reeuwicha sprzed 1486

rytował anonimowy sztycharz w pracowni Wolgemuta

Proweniencja: Hartmann Schedel, Registrum huius operis libri cronicarum cu [cum]figuris et imagibus [imaginibus] ab inicio mudi [mundi]vel Liber Chronicarum, Norymberga (Anton Koberger) 1453

Kolekcja »Żyd Niemalowany«

Spotkanie: IV/VIII (29 czerwca 2014)

Na czwartym spotkaniu rycina anonimowa, tzn. bez żadnych sygnatur autorskich.

Jeden z 1809 drzeworytów w Kronice Świata Hartmanna Schedela. Która była jedną z dwóch, obok Biblii Gutenberga, najważniejszych ksiąg drukowanych tego okresu. Więc także – automatycznie – pierwszą ważną drukowaną książką świecką. I – zdaje się – w ogóle pierwszą. Miejsce jej wydania – Norymberga – było w tym czasie wielkim centrum kulturalnym i jednym z najbardziej znaczących ośrodków wydawniczych Europy.