×

Józef objaśniający w więzieniu sny urzędników faraona

RIBERA 3 GŁOWY

Miedzioryt

według zaginionego obrazu Giuseppe Ribera

rysował John Hamilton Mortimer

rytował Aleksander Bannerman

Proweniencja:

A Collection of Prints, Engraved after the Most Capital Paintings, London (John Boydell), 1767-1792

Kolekcja ››Żyd Niemalowany‹‹

Spotkanie: I/VIII (30 marca 2014)

Na pierwszym spotkaniu jeden z najciekawszych miedziorytów starotestamentowych w historii grafiki nowożytnej. Znany – ale chyba tylko nielicznym – nielicznym ze zbiorów British Museum, Metropolitan Art Museum lub Harvard Art Museum. W polskim zasobie muzealnym dotąd nie notowany. Wybrany akurat ten, bo spośród tysięcy innych rycin w kolekcji – ze względu na symbolikę gestów postaci na wyobrażeniu – chyba najbardziej teatralny. Więc do Studium Teatralnego na Lubelskiej najlepiej pasujący.