×

Opis geograficzny Ziemi Świętej

15284_1509389842652901_636809898956448_n

Miedzioryt ręcznie kolorowany w epoce

mapa według koncepcji Jakuba Tirinusa (na podstawie mapy Christiana Kruik van Adrichema i planu Juana Baptisty Villalpando)

rysował niezidentyfikowany autor

rytował Cornelis Galle (młodszy)

Proweniencja: Jacobus Tirinus, Commentarius in Vetus et Novum Testamentum, Antwerpia (Martinus Nutius) 1632

Kolekcja »Żyd Niemalowany«

Spotkanie: VI/VIII (30 października 2014)

Na szóstym spotkaniu wyjątkowej wprost długości (metr bez kilkunastu centymetrów) mapa Palestyny w tzw. orientacji wschodniej. Uwzględniającą rzeczywistość historyczno-geograficzną z czasu od Adama do śmierci najmłodszego apostoła, i.e. Jana Ewangelisty, licząc. Ergo to zarazem mapa i Ziemi Obiecanej i Ziemi Świętej.