×

Powierzenie Mojżesza wodom

HJG3

Miedzioryt według obrazu Nicholas Poussin

rytowała Claudia Bouzonnet Stella

Proweniencja nieustalona, Paryż 1672

Pierwowzór malarski (olej na płótnie) Exposition de Moise 1654, Ashmolean Museum (Oxford)

Kolekcja »Żyd Niemalowany«

Spotkanie: III/VIII (17/18 maja 2014, Noc Muzeów)

Na trzecim spotkaniu dzieło kobiecej ręki. Najwybitniejszego rytownika wśród kobiet. Za której życia powiadano, że nikomu innemu – jak właśnie i tylko Claudine Bouzonnet Stella – nie udało się tak zgłębić istoty malarstwa Poussina i oddać kreską tak doskonale kolorytu jego dzieł.