×

Święto Paschy w Egipcie

header.230332

Miedzioryt

według rysunku Maartena van Cleve

rytował Jan Sadeler przed 1579

Proweniencja:

Nicolaus Johannis Piscator (Claes Janszoon Visscher), Theatrum Biblicum hoc est historie Sacrae – veteris et novi testamenti tabuli aenesis expressae. Opus praesentissimorum huius ac superioris seculi pictorum atque sculptorum, summo studio conquisitum et in lucem editum, Amsterdam 1643

Kolekcja ››Żyd Niemalowany‹‹

Spotkanie: II/VIII (27 kwietnia 2014)

Na drugim spotkaniu kolejny miedzioryt z kolekcji Żyd Niemalowany. Wybrany ten akurat, bo – spośród tysięcy innych rycin w kolekcji – najbardziej związany ze świętem Paschy. Więc na kwiecień 2014 (Nisan 5774) – chyba jak znalazł.