×

Widok Jerozolimy i okolic

jerozolima

Miedzioryt ręcznie kolorowany w epoce

rysował i rytował Matthaus Seutter

wyobrażenie miasta według planu Christiana van Adrichoma

Proweniencja:

Matthaus Seutter, Atlas Novus sive Tabulae Geographica, Augsburg 1745

Kolekcja »Żyd Niemalowany«

Spotkanie: VII/VIII (29 listopada 2014)

Na siódmym spotkaniu imaginacyjny plan Jerozolimy w czasach Chrystusa i wcześniejszych. Sporządzony według opisów zawartych w Biblii i opisów historycznych autorów żydowskich i chrześcijańskich.