×

Żyd Rabin [I] (fakt. Król Ozjasz dotknięty trądem)

10858367_1521957798059755_4690807466837764613_n

Mezzotinta (herb i podpis w miedziorycie)

według obrazu Rembrandta Harmenszoon van Rijn

rytował William Pether

Proweniencja:

A Collection of Prints, Engraved after the Most Capital Paintings, London (John Boydell), 1767-1792

Pierwowzór malarski (olej na desce) The King Uzziah Stricken with Leprosy, 1639

Duke of Devonshire, Chatsworth House, Derbyshire, UK.

Kolekcja »Żyd Niemalowany«

spotkanie: VIII/VIII (14 grudnia 2014)

Na ósmym spotkaniu podobizna jednego z dwudziestu władców Królestwa Judy (stolica: Jerozolima), mianowicie Ozjasza (Azzarjahu vel Uzzijahu). Którego imaginacyjny portret – najpierw, pod koniec pierwszej połowy XVII wieku namalował farbami olejnymi na desce – Rembrandt. Dbając o to, by choroba króla – której objawy, nie wiadomo dokładnie skąd, szczegółowo znał – była widoczna. Ale nie za bardzo: jej znamiona na twarzy trudno laikowi zinterpretować, a na pewno to tylko Albert Schweitzer umiałby zdiagnozować przykurcz lewej dłoni modela, zręcznie maskowany przed postronnymi – tzn. także przed widzami – gestem prawicy.