×

Lem. Ortografia kosmiczna 2001 (2015)

ORTOGRAFIA_kwadrat_WEB

GŁOS
Bilon Aka Jointpenk

MUZYKA
Mateusz Gudelis

DŹWIĘKOBRAZY
Chór Eksperymentalny Gre Badanie

DRAMATURGIA
Monika Sadkowska

REŻYSER PROJEKTU
Sean Palmer

„Zarówno treść, jak i forma tego występu są nietypowe, co z jednej strony może być dużym wyzwaniem, a z drugiej bardzo inspirującą szansą na zabawę konwencjami oraz nowymi środkami wyrazu. Podczas pracy nad materiałem staraliśmy się jak najbardziej wyzbyć wszelkich ograniczeń artystycznych oraz chęci sprostania oczekiwaniom. Tak jak Lem w swoich dyktandach daje się ponieść fantazji i odpływa daleko poza granice rozsądku czy dobrego smaku, tak my zdecydowaliśmy się działać odważnie i swobodnie, świadomie odrzucając strach przed przesadą. Przesadą zarówno bogactwa środków wyrazu, jak i ich oszczędności (czy nawet braku), przesadą w oddalaniu się od znanych nam konwencji, jak i wyraźnym z nich czerpaniu (czy nawet powielaniu). Tym sposobem stworzyliśmy materiał, który jest bardzo różnorodny i zarazem spójny w swej wielobarwności, chaotyczny i jednocześnie poukładany w swym nieładzie, dysonujący, a zarazem harmoniczny w swym rozdźwięku. Czy interesujący dla publiczności? To się okaże, ale na pewno było mnóstwo radochy.” Mateusz Gudelis

Galeria