×

Motions

z Piotrem Borowskim w Studium Teatralnym

w każdy czwartek o 20:00 i niedzielę o 10:00

Jedną z ostatnich prac definitywnie zakończonych przez Jerzego Grotowskiego był cykl ćwiczeń zwanych „Motions” (Ruchy).
Cykl ten jest strukturą zamkniętą, nie podlegającą improwizacji.
Są to proste rozciągające ćwiczenia ułożone w logiczną kompozycję. „Motions” zapewne jest syntezą wielu doświadczeń i prac Grotowskiego. W naturze swej wykracza poza ideę ćwiczeń fizycznych podtrzymujących jedynie naszą sprawność. W swej istocie bliższy jest ruchowej kontemplacji.

Motions zaprzecza utartej recepcji Grotowskiego. Niepotrzebny jest wysiłek fizyczny ani zaangażowanie emocjonalne. Ćwiczenia są wymagające, ale możliwe do opanowania dla każdego. Niepotrzebne jest aktorstwo i wszystko, co się z nim wiąże. Motions jest dla tych, którzy chcieliby pracować nad swoją obecnością, których fascynuje ruch, recepcja w ruchu, chłonność w ruchu, spokój, wyciszenie, podporządkowanie siebie uważności, precyzja ćwiczeń a także praca w grupie.

Chętnych prosimy o kontakt: steatralne@gmail.com, 667 865 784

Cena: 15 zł od osoby.