×

RAZ (2015)

Zespół Akademii Ruchu

PERFORMERZY

Jolanta Krukowska, Janusz Bałdyga, Cezary Marczak, Zbigniew Olkiewicz, Krzysztof Żwirblis

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA

Jarosław Żwirblis

premiera: 7 listopada 2015

Projekt RAZ jest kreacją grupową Akademii Ruchu, a zarazem homage dla zmarłego w 2014 roku lidera i założyciela grupy Wojciecha Krukowskiego. Opiera się na jego notatkach, które są ideowym szkicem akcji (zestawu akcji) o tym samym tytule. Dotyczy miary mierzalności, napięcia miedzy sformalizowanymi systemami pomiarów a naturalnymi miarami ludzkiego ciała, jego czynności i relacji, w których się znajduje. Stanowi akcję sceniczną złożoną z sugestywnych obrazów i działań grupy performerów poddanej doświadczeniom, które odpowiadają coraz bardziej złożonej siatce mierzalnych relacji i zachowań społecznych. Pojawia się pytanie o zamianę na ten sformalizowany język pomiaru całości doświadczenia i możliwość budowania za jego pomocą modeli złożonych struktur społecznych.

Spektakl realizowany w ramach 20-lecia Studium Teatralnego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

Galeria