×

Misja

STUDIUM TEATRALNE –

grupa, która za swój cel postawiła sobie wszechstronny rozwój, a także dotarcie i przekroczenie w swej pracy ograniczeń zarówno kulturowych, politycznych, religijnych, jak i własnych.
Interesuje nas całkowita swoboda twórcza, wolna od owych ograniczeń, zakazów i tabu.
Naszą codzienną praktyką jest szeroko idąca edukacja obejmująca pracę nad ciałem, nad kompozycją sceniczną, poszerzaniem świadomości twórczych relacji z innymi.

Prowadzimy systematyczne zajęcia dla ludzi zainteresowanych swoim rozwojem – ruchową kontemplacją, poszerzaniem sprawności fizycznej, z możliwością prostych, kreatywnych działań.

Dysponujemy własną przestrzenią o powierzchni 340 m2 na warszawskiej Pradze.

Całe nasze doświadczenie wyraża spektakl teatralny.
Naszym stałym marzeniem jest sprostać ciśnieniu naszych czasów, dawać ludziom poczucie wielkich twórczych możliwości w dziedzinie sztuki teatru i z troską być stale otwartym na relacje z młodym pokoleniem.

Prawda_163_fotPatMicPrzebudzenie_61_fotPatMic

fot. PatMic