×

Deus ex running machina

Performance / premierowe pokazy w Studium Teatralnym
 
pomysł i wykonanie: Magda Tuka
dźwięk: Opaean
 
Prywatne Archiwum Badań, część pierwsza Performerka znajduje się w stanie ciągłego biegu, za czymś, przed czymś: goni – twa – trwa. Biegnie według osobistej mapy pamięci, wyobrażeń, przybierając różne postaci. Sama stwarza swój własny komentarz. Próba samo-krytyki ma twarz chóru. Jak w tragedii greckiej. Chór stanowi pośrednictwo między widzami a bohaterem/ką. Fryderyk Nietzsche, uznaje chór za czynnik budulcowy tragedii. Wynika to przede wszystkim z tego, że zainteresowanie Nietzschego tragedią skupia się na jej totalnym charakterze, prowadzącym do intensywnego przeżycia ogarniającego ducha i ciało. Filozof, idąc tym tropem, rozwija sformułowaną przez Schlegla formułę chóru jako „widza idealnego”, przekształcając ją nie tyle w widza, ale w twórcę – „Chór zyskuje rangę tej instancji w tragedii, która pomaga widzom natrafić na właściwy trop uczestnictwa w świecie, jakim on się przedstawia”. Magda Tuka o procesie twórczym: Interesuje mnie ciało wrzucone w tryby wyższych konieczności, zdeterminowane przez narzucone warunki. Bez celebracji. Traktowane raczej instrumentalnie. Będące na służbie idei/znaczeń. Często nagie, wystawione, w okolicznościach niesprzyjających. Ale nie upokorzone, bo stanowiące poligon zmagań. Powstawanie peformensu trwa latami. To obrazy, myśli skojarzenia, które pojawiają się w wyobraźni, czasem we śnie i za którymi podąża intuicja. Deus ex running machine był prezentowany w ramach Emergency Festival w Manchesterze jako work-in-progress, a po premierze warszawskiej będzie pokazany w United Cowboys, Art House w Eindhofen.
—- —– —— ——- ——— ———- ———–
bilety: normalny 20 zł, ulgowy 10 zł
rezerwacje: bilety.st@gmail.com
 
Wydarzenie w ramach projektu Centrum Artystyczne Lubelska 30/32 [L 30/32] sfinansowane ze środków Miasta st. Warszawy