×

RE/CREATE

WOJCIECH MAREK KOZAK
ANNA ADEREK

Przedstawienie niejasnej intuicji, próba nadania formy przeczuciu jak i rosnącej potrzebie zmiany.
Czas zarówno pożegnania i równoczesnego poszukiwania kierunku.
Szperanie w ludzkim imaginarium i konstruowanie z niego innych struktur.
Lokalizowanie siebie w stanie liminalnym rzeczywistości.

Zrealizowano ze środków Miasta st. Warszawy
w ramach projektu „Centrum działań kulturalno-społecznych Lubelska 30/32”