×

Miasto (1996)

Miasto, Lubelskie Konfrontacje Teatralne

REŻYSERIA

Piotr Borowski

ZESPÓŁ

Gianna Benvenuto, Jolanta Denejko, Zbigniew Kowalski, Agnieszka Kruszewska, Anna Olejnik, Piotr Piszczatowski, Anna Skorupa

Miasto to historia która urodziła się w trakcie naszej pracy. W punkcie wyjścia nie było gotowej idei, nie było nawet pytania: co chcesz wyrazić? Krok po kroku wyłaniała się opowieść o nas samych, jakimi jesteśmy i jakimi moglibyśmy być. Budując przedstawienie, chcieliśmy przenieść w świat teatru, ruch, słowa, składające się na życie miasta, na siły, które w nim działają. Miasto to obszar, na którym spotykają się: teatr i nasza potrzeba stawiania pytań o własne miejsce, o wartości dominujące w świecie, który nas otacza.